Urit 2900plus цусны анализатор

Техникийн үзүүлэлт: 21 төрлийн параметрийн дүн шинжилгээ хийнэ Дэлгэцэнд 3 гистограммыг харуулна. Гүйцэтгэл:

Техникийн үзүүлэлт:

21 төрлийн параметрийн дүн шинжилгээ хийнэ

Дэлгэцэнд 3 гистограммыг харуулна.

Гүйцэтгэл: цагт 30 дээж хийх хүчин чадалтай.

Хэвлэгчтэй

Дээжийн хэмжээ: Бүхэл цус-10мкл, Шингэлсэн цус-20мкл

100 мянга гаруй туршилтын үр дүн хадгална.

Компьютерт холбох боломжтой, USB порттой.

Чанарын хяналт, шалгалт тохируулгын горимтой.

лейкоцит, эритроцит, тромбоцитыг тоолохдоо: цахилгаан эсэргүүцэл аргаар гаргадаг.

Гемоглобины: оптик colorimetry;

Хялбар програм хангамжтай

өндөр гүйцэтгэл өөрийгөө систем;

Өнгөт LCD дэлгэцтэй.

Алдааны мэдэгдлийг гаргана.

Хэмжээ: 330 мм х 440 мм х 500 мм

Линукс үйлдлийн системтэй.

лейкоцит / гемоглобин  1: 232 1: 400

 

цусны улаан эс / тромбоцит 1: 40000 1: 45000