Ultrasonix Medical Corporation. Model: Sonix TABLET.

Канад улс, Ultrasonix Medical Corporation. Model: Sonix TABLET. ЭХО аппарат: 19” TFT /өнгөт, зөөврийн/  Техникийн шаардлага: Үзлэгийн гор

Канад улс, Ultrasonix Medical Corporation.

Model: Sonix TABLET.

ЭХО аппарат: 19” TFT /өнгөт, зөөврийн/

 Техникийн шаардлага:

Үзлэгийн горим: Үтрээний болон хэвлийн, зүрх судас , дотрын  датчиктай

Дэлгэцийн горим: 2D B mode, M mode, B/M mode, Pulsed Wave, Color Flow and Continuous wave Doppler, Spatial Compounding, Pulsed Inversion Harmonics, Trapezoidal, and Panoramic Imaging. It also offers Dual and Quad imaging capabilities.

Харалтын гүн: Мах 25см түүнээс дээш

Дэлгэцийн хэмжээ: 5 буюу түүнээс дээш өсгөлт хийх боломжтой

Дэлгэцийн өөрчлөлт: Босоо байрлал М горимд босоо тэнхлэгээр хөдөлгөөнт биеийн дүрсийн өөрчлөлтийг тасралтгүйгээр харуулна

Дэлгэц солигдох хурд: 4 сонголттой

Хэмжилтийн параметр: зай, талбай, тойрог, эзэлхүүн, өнцөг, ОВ зөвлөх, HIP үйлдэлүүд Хяналтын монитор: 19” инч, Touch Screen, 1024×1400 pixels.

Датчик: Хэвлийн хөндий, төрөх, эмэгтэйчүүд, үтрээний, булчин, жижиг хэсгүүд 2,0- 6,66 MHz

Хэмжилтийн өнцөг:

Convex: Abdominal, Gynecology, Obstetric, Urology

‐ Field of View: 560 (100% Sector) 810 (Extended Sector)

‐ PW Doppler Frequency: 2.00MHz, 2.50MHz

‐ Bandwidth: 5 – 2 MHz

‐ Depth Range: 5 – 30 cm

Endocavity Microconvex Transducer: Vaginal, Abdominal, MSK, Nerve Block , Small Parts, Vascular ‐ Field of View: +350 (Extended Sector)\

‐ PW Doppler Frequency: 4.00MHz, 5.00MHz, 6.66MHz

‐ Field of View (100% Sector) 38mm

‐ Bandwidth: 14

– 5 MHz Харалтын талбай: 12мм –ээс их радиуст харах боломжтой.

Тэжээлийн хүчдэл: AC 220V, 50-60Hz

Тог баригчтай АРС тог баригчтай.

Батарей: доод тал нь 90 минут баридаг.

Олон улсын ISO, CE болон EN чанарын баталгаа хангасан.