SCAN-LASER HLA-2000

Лазер эмчилгээ гэж юу вэ? Laser гэдэг үг нь Lights Amplification Stimulated Emission of Radiation /Туяаны гэрлэн нэгдэлүүдийн тусгал/ гэс

Лазер эмчилгээ гэж юу вэ?

Laser гэдэг үг нь Lights Amplification Stimulated Emission of Radiation /Туяаны гэрлэн нэгдэлүүдийн тусгал/ гэсэг үгнүүдийн эхний үсгүүд бөгөөд энэ нь нэг өнгөнөөс бүтэх паралел тусгалтай энгийн туяанаас өөр онцгой туяа байдаг. Өөр үгээр хэлвэл энэ нь анагаах ухааны эмчилгээний хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологи бөгөөд онцгой лазерийн туяаг ашиглан организмд физикийн өөрчилөлт хийж байна гэсэн үг юм. Лазерийн энерги нь идэвхтэй байгаа өнгөнүүдийн тусламжтайгаар организмийн арьсан доогуур нэвтэрч эмчилгээ хийдэг. Исэлдэлтийн явцад хамаарах хоёр энзим байдаг ба эдгээр нь лазерийн туяаг шингээн авч байдаг. Цахилгаан соронзон орны талбай нь куб зэрэглэлийн химийн бүтэцтэй болох ба үүний үр дүнд аденозиний триспоспате нь бараг 100%-аар өсдөг. Үүний хамгийн чухал нөлөөлөл нь Na-K Pump нь эсийн ханийг хэвийн болгодог. Мөн түрүү булчирхай болон энзимүүдийн албуминий нэгтгэлийг ихэсгэж эсийн хуваагдалын хурдыг бууруулдаг. Эсийг лазерийн тусламжтайгаар эмчилсэний дараагаар эс нь физиологийн доорхи нөлөөлөлүүд үүснэ.

  1. Биохимийн нөлөөлөл
  2. Биоцахилгааны нөлөөлөл
  3. Биодинамик нөлөөлөл

Хайлтын ажиллагааны удирдлага  нь дээр үзүүлсэнчилэн байх ба уг төхөөрөмжийг гурван хүн зэрэг ашиглах боломжтой