Jinling 850

Загвар 850 (нарийвчилсан загвар) Дэлгэц 10.4 инч TFT дэлгэц Урсгалын хурд O2: 0.1-10л/мин N2O: 0.1-10 л/мин Air: 0.1-10 л/мин Амьсг

Загвар 850 (нарийвчилсан загвар)

Дэлгэц 10.4 инч TFT дэлгэц

Урсгалын хурд O2: 0.1-10л/мин

N2O: 0.1-10 л/мин

Air: 0.1-10 л/мин

Амьсгалын горим IPPV, SIPPV, VCV, PCV, IMV, SIMV, MANUAL, Standby

IPPV-Эерэг даралтын амьсгалын тохируулга

SIPPV- Синхрон эерэг даралтын амьсгалын тохируулга

VCV- амьсгалын эзэлхүүний хяналт

PCV- Амьсгалын даралтын хяналт

IMV- intermittent mandatory ventilation – зайлшгүй өгөх агаарын зохицуулалт: 1~12bpm

SIMV- Синхронжуулсан /нэг зэрэг үүсгэгдэх албадмал амьсгалын горим: 1-20bpm

MANUAL- гар тохируулагат

Standby-түр горим

Эрчим хүчний хангамж Хамгийн багадаа 4 цаг

Урсгалын түвшин Тохируулах урсгал : 20-1500ml

Урсгалын түвшин: 0-2000ml

Амьсгалын түвшин 1-100bpm

Амьсгал авах /амьгал гаргах (I:E) харьцаа 8:1-1:10 (эсрэг харьцаагаар агааржуулах боломжтой)

Эерэг амьсгал гадагшлуулах даралтын түвшин 0-20cmH2O (электрон хяналттай)

Амьсгал авах даралтын түвшин .-10-10cmH2O (электрон хяналттай)

Амьсгал 80-120 амьсгалт бүрт 1 амьсгал авна

Хүчилтөрөгчийн хяналт 21-100%

SIMV түвшин 1-20bpm

Амьсгалын түвшин 0-1 second

Ууршилт конденсацийн түвшин 0-5%

Ууршилтын оролт PA-I төрлийн 2 оролт