Ажиллагааны горим : Урсгалын түвшин, Дуслын хурдны горим (тохируулгаар)

Темп :5°C-40 °C, чийгшил :10-95%

Атмосферийн даралт:86-106kPa

Дамжуулах эзэлхүүн 1-9999 ml

Нийт дуслын хэмжээ

(байвал зохих эзэлхүүн) 1-9999 ml

Урсгалын хурдны хэмжээ 0.1-1200.0ml/h, 0.1ml/h

Increment 1, 10, 100 (ml/h)

Нарийвчлал ± 5%

KVO түвшин 1-5ml/h

Bolus түвшин 300-1200ml/h

Дуслын хурдны түвшин Минутад 1- 400 дусал /дусал мэдрэгчтэй/

Дэлгэц

Screen 2.7 inch B/W LCD

Батарей 7.4V 1900mAh цэнэглэх боломжтой, 5ml/h-р 6 цагийн турш

Дохио Агаар орох, бөглөрөх, шахуурга нээгдэх, хоосон байх

дусал дуусах, цэнэг дуусах, дохио давтах, дусал урсах үед дуут дохио өгнө