C-arm/PLX112D/

Хүчин чадал 3.5 кВт Флюороскопийн төрөл Автомат, гарын авлага, импульс Хоолойн хүчдэл 40KV ~ 110kv Рентген хоолойн д

Хүчин чадал 3.5 кВт

Флюороскопийн төрөл Автомат, гарын авлага, импульс

Хоолойн хүчдэл 40KV ~ 110kv

Рентген хоолойн дулааны хүчин чадал 650KJ

Инвертерийн давтамж 40KHZ

Бүтцийн чиглүүлэгч дугуй ± 90 ° эргэлт

Тулгуурын өгсөх ба буурах хүрээ 00400 мм