BIOTRACK HT-301

Техникийн үзүүлэлт: Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: АС 220V, 50-60 Hz; Цахилгааны зарцуулалт: 35 W; Гаралтын ц

Техникийн үзүүлэлт:

 • Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: АС 220V, 50-60 Hz;
 • Цахилгааны зарцуулалт: 35 W;
 • Гаралтын цахилгаан гүйдэлийн дээд хэмжээ: 45 Ma;
 • Гаралтын цахилгаан хүчдэл: 65Vp-p;
 • Тогтмол давтамж: 4000 Hz;
 • Урсгалын давтамж: 3880-4000 Hz;
 • Интерференц давтамж: 0-120 Hz;
 • Соролтын хугацаа: Минутанд 15, 20, 30, 15-30 удаа;
 • Соролтын хүч: 100, 150, 200, 220 mmHg;
 • Хэмжээ: 450 (Өргөн) Х 640 (Өндөр) Х 650;
 • Жин: 30 кг;