BIOTENTS H-3000P

Онцлог шинж: Зөөлөвч болон соролтын электродыг зэрэг ашиглах боломжтой; Зургаан автомат программ бүхий эмчи

Онцлог шинж:

 • Зөөлөвч болон соролтын электродыг зэрэг ашиглах боломжтой;
 • Зургаан автомат программ бүхий эмчилгээний аппарат;
 • Гурван үндсэн давтамжийн программыг өөрчлөх боломжтой;
 • Таван үндсэн программыг ашиглан тусгай хэсгүүдэд эмчилгээ хийх боломжтой;
 • Бүх үйлдлийг хянах боломжтой дэлгэц;

Техникийн үзүүлэлт:

 • Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: АС 220 V, 50/60 Hz;
 • Цахилгаан зарцуулалт: 40 W;
 • Гаралтын цахилгаан хүчдэл: 110 Vp-p;
 • Гаралтын цахилгаан гүйдэл: 40 mA;
 • Эмчилгээний давтамж: 3-1000 Hz;
 • Эмчилгээний хугацаа: 2-15 минут;
 • Вакуумжуулалтын хүч: 0-250 mmHg;
 • Хэмнэл: 150-200 Секунд;
 • Хэмжээ: 450 х 350 х 160 мм;
 • Жин: 13 кг;