BIOMIX HSP-601

Соролтын электродыг хугацааг сонгож, илүү хурдан хугацаанд эмчилээг үзүүлэх боломжтой. Нэг доор зургаан сув

 • Соролтын электродыг хугацааг сонгож, илүү хурдан хугацаанд эмчилээг үзүүлэх боломжтой.
 • Нэг доор зургаан сувгийг ашиглах боломжтой.
 • Эмчилгээний бүс нь жижиг болон том электродуудаас бүтнэ.
 • Biomix нь давтамж багатай ба өвчнийг намдаадаг. Асаалттай горимд долгион, цахилгаан гүйдлийн хэлбэр, ажиллагаа, эмчилгээний хугацаа шингээгч моторын даралтын хэмжээ, гаралтуудын эхлэл болон төгсгөлийн хэсгүүдийг тохируулах боломжтой.

Техникийн үзүүлэлт

 • Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: Оролт АС-220 V, 50/60 Hz
 • Хамгаалалтын төрөл болон цахилгаан нөлөөлөлийн түвшин: Эхний ангилал, BF Төрлийн төхөөрөмж;
 • Цахилгаан зарцуулалт: 40W;
 • Гаралтын цахилгаан гүйдэл: 300 Vp-p (999 HZ, Цахилгаан гүйдэл бус);
 • Гаралтын давтамж: 1-999 Hz;
 • Соролтын эргэлт: Тасралтгүй;
 • Соролтын хүч: 0-250 mmHg;
 • Эмчилгээний хугацаа: 0-30 минут (5 минутаар ихэсгэж болно.);
 • Хэмжээ: 430 (Өргөн) х 760 (Өндөр) х 315 мм;
 • Жин: 20 кг;
 • Аюулгүйн системийн тусламжтайгаар цахилгаан гүйдэл нь ямагт 0-ээс эхэлж байна;

Соролтын аяга

Соролтын аягыг эмчилгээний хэсгүүдээс хамааран том жижиг болгох боломжтой.