BIOMED H-402

H-401/402 загварууд нь интерференцийн давтамж, цахилгаан хүчдэлийн эмчилгээний сул тал, давтамжын хүрээ, интерфе

H-401/402 загварууд нь интерференцийн давтамж, цахилгаан хүчдэлийн эмчилгээний сул тал, давтамжын хүрээ, интерференц давтамжийн хугацааны өөрчилөлт, вакуумын эрчимжүүлэлт, вакуумын загвар сонгох зэрэг асуудлыг төгс шийдвэрлэсэн загварууд юм.

Мөн эдгээр загварууд нь физик эмчилгээнд илүү үр ашигтай боловч боломжийн үнэтэй юм.