BIOMED H-401

Техникийн үзүүлэлт Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: АС 220 V, 50/60 Hz; Цахилгаан зарцуулалт: 60 W; Гаралтын ца

Техникийн үзүүлэлт

 • Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: АС 220 V, 50/60 Hz;
 • Цахилгаан зарцуулалт: 60 W;
 • Гаралтын цахилгаан гүйдэл: 50mA;
 • Долгион: Синус;
 • Үндсэн давтамж: 4000 Hz, 3880-4000 Hz;
 • Интерференц давтамж: 1-120 Hz;
 • Вакуум загвар: Нэг минутанд 15, 20, 30 удаа болон Тасралтгүй;
 • Вакуумын хүч: 0-220 mmHg;
 • Эмчилгээний хугацаа: 5-30 минут;
 • Хэмжээ: 430 х 350 х 940 мм;
 • Жин: 25 кг;

Онцлог шинж:

 • Өгөгдсөн эмчилгээний аргуудаас өөрөө сонгон эмчилгээг илүү үр ашигтай болгох боломжтой;
 • Хоёр өвчтөнд нэг доор үйлчлэх боломжтой;
 • 6 автомат программыг ашиглан эмчилгээг хялбараар илүү үр ашигтай болгох боломжтой;
 • Вакуумын хүч болон даралтын хүчийг тогтоосноор эмчилгээний явцыг зөөлрүүлж илүү үр ашигтай болгоно;