AIR-WAVE MASSAGER /MK-400/

Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: АС 220 v Соролтын хүч: 20-200 mmHg Эмчилгээний хугацаа: 0-90 минут Хэмжээ: 427 х 330

  • Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: АС 220 v
  • Соролтын хүч: 20-200 mmHg
  • Эмчилгээний хугацаа: 0-90 минут
  • Хэмжээ: 427 х 330 х 240 мм
  • Жин: 11 кг

YS-101F/Тэргэнцэр

  • Хэмжээ: 745 х 475 х 825 мм

YS-101E/Тэргэнцэр

  • Хэмжээ: 745 х 475 х 825 мм

YS-106/Тэргэнцэр

  • Хэмжээ: 745 х 475 х 850 мм

YS-101G/Тэргэнцэр

  • Хэмжээ: 655 х 455 х 825

YS-101F/Тэргэнцэр

Хэмжээ: 745 х 475 х 825