AED Улбар шар зураг

AED дефибрилятор NT-180 Монгол улсын MNS6650:2017 стандартыг хангасан Төхөөрөмжийн өнгөний код:Улбар шар / Олон улсын ө

AED дефибрилятор NT-180

Монгол улсын MNS6650:2017 стандартыг хангасан

Төхөөрөмжийн өнгөний код:Улбар шар /

Олон улсын өнгөний код: A/T#310 AA 7889 (ORANGE)/

Дагалдах хэрэгслүүд:      Их бие, батарей, наалддаг наалт, гарын авлага, хамгаалалтын цүнх, программ хангамж, USB холбогч утас

Долгионы хэлбэр:             2 фазын долгион

Гаралтын энерги:            50-180 Жоулын хооронд /Осолдогчийн биеийн бүрэн эсэргүүцэл 50 Ом/ цахилгаан сэдээлт өгнө.

Үүнд: 180 Жоуль хүртэл /насанд хүрсэн хүнд, бүрэн эсэргүүцэл 50 Ом/

50 Жоуль /хүүхдэд, бүрэн эсэргүүцэл 50 Ом/

Цахилгаан сэдээлт цэнэглэх хугацаа         Ойролцоогоор 13 секунд

Сэдээлт өгөх аргачлал    Товчлуур дээр дарах  /гэрэл нь анивчиж бэлэн болсон үед/

Горимын төрөл Насанд хүрсэн ба хүүхдийн горим гэсэн тусдаа товчтой

Хүүхдийн горим 50 Жоулийн хэмжээний энергитэй 25 кг-аас доош жинтэй өвчтөнд зориулна, ойролцоогоор 12 сараас 8 настай осолдогчийг хэлнэ

ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР

Хэмжээ 7.1см х 29.3см х29.1 см

Жин       1.9 кг /дотроо бортого болон электрод багтсан/