ACS-20B-YE электрон нярайн жин

Энэхүү электрон хүүхдийн жин нь өндөр нарийвчлалтай электрон жинтэй хэмжээний тусгайлан нялхас, хүүхэд хэмж

Энэхүү электрон хүүхдийн жин нь өндөр нарийвчлалтай электрон жинтэй хэмжээний тусгайлан нялхас, хүүхэд хэмжихэд  зориулагдсан юм.

Жингийн хязгаар : 200г-20 кг

Нарийвчлал : 10g / 0.5oz

Дэлгэц:  дижитал LCD

Эрчим хүчний хэрэглээ : 6F22ND 9V

Өндөр хүрээ хүүхэд нь хэмжиж болно: 0-56cm

Хэмжилтийн нарийвчлал : 1мм

Цэвэр жин: 4 кг

Хэмжилт: 63.5 × 43 × 21cm