Aвтомат шахуурга

ОНЦЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТ :   Өрсөлдөхүйц үзүүлэлт Автомат калибрац хийх боломжтой дурын тариур орох боломжтой . Хоё

ОНЦЛОХ ҮЗҮҮЛЭЛТ :

 

Өрсөлдөхүйц үзүүлэлт

Автомат калибрац хийх боломжтой дурын тариур орох боломжтой .

Хоёр сувагтай

Авсаархан  бөгөөд зай бага эзэлдэг тул таны мөнгийг хэмнэнэ

Гурван төрлийн ажиллах горим : Rate control mode,Time control mode and Dose-Weight control

mode.

Aвтоматаар тариурыг таних ба тохиргоог өөрөө хийх боломжтой

Өргөн хүрээнд тархац сайтай

Баттереигаа р 8цагийн турш тасралтгүй ажиллах чадвартай

3төрлийн дуут дохиотой: Өндөр, дунд, нам

Даралтыг тохируулах 3 системтэй

KVO function:Шахагдаж дууссаны дараа цус бүлэгнэл үүсэхээс сэргийлсэн автоматаар хамгийн бага тохируулгад хүрдэг

 

ҮЗҮҮЛЭЛТ :

 

Тохирох тариур: 10ml、20ml(30ml) and 50ml(60ml)-ийн хэмжээтэй бүх төрлийн тариурууд

Нарийвчлал :   ±2% ( Калибрац хийсний дараа бүх төрлийн тариуруудад ижил  )

Шахалтын хурдын хязгаар  :

50ml(60ml):0.1ml/ц ~1800.0ml/ц (0.1ml/ц  step)

20ml(30ml):0.1ml/ц ~800.0ml/ц  (0.1ml/h step)

10ml:0.1ml/h~400.0ml/h (0.1ml/h step)

Time Mode Range:

Volume:0.1~999.9ml (0.1ml step)

TIME:1~1999min (1min step)

Body Weight Mode Range:

Volume:0.1~999.9ml(0.1ml step)

DRUG MASS:0.1~999.9mg(0.1mg step)

DOSE:0.01~99.99ug/kg/min(0.01ug/kg/min step)

WEIGHT:0.1~300kg(0.1kg the least step)

Volume Limit Range:0~1999.9ml (0.1 ml step)

Total Volume Range: 0.1~1999.9ml (0.1 ml step)

Rapid injection:50ml(60ml):1800.0ml/h, 20ml(30ml):800.0ml/h, 10ml:400.0ml/h

KVO Rate:1ml/h

Alarms:

Near empty, Syringe empty, Volume complete(a volume limit has been set ), Occlusion,

Syringe loose, Operation error, Low battery and other device failures.

Power Supply:

AC power supply: AC 100 to 240V±10%,50/60Hz;

Internal LI Battery: 11.1V, 2000mAh. Approximmately 8 hours of continuous operation on

a new and fully charged battery running at 5ml/h.

Power Consumption:≤25VA

Safety level:ClassⅠ, Type BF

Dimensions:280mm(L)×160mm(W)×130mm(H)

Net Weight:Approximately. 3.0kg

Operating Conditions:Ambient temperature: 5 to 40℃ Relative humidity: 20 to 90%

Storage Condition:Ambient temperature: -10 to 55℃ Relative humidity: 10 to 90%

Accessories:AC power line, Operational manual