600i pump

Төрөл: Peristaltic шахуурга дахин ашиглах боломжтой Бүлэг: Насанд хүрэгч Зүү: зүүгүй Ажиллагааны горим : Урсгалын т

Төрөл: Peristaltic шахуурга дахин ашиглах боломжтой

Бүлэг: Насанд хүрэгч

Зүү: зүүгүй

Ажиллагааны горим : Урсгалын түвшин, Дуслын хурдны горим (тохируулгаар)

Эзэлхүүн : 50ml

Дамжуулах эзэлхүүн:  1-9999 ml

Нийт дуслын хэмжээ: (байвал зохих эзэлхүүн) 1-9999 ml

Урсгалын хурдны хэмжээ:  1 – 600 ml/h for 600I   Increment 1, 10, 100 (ml/h)

Нарийвчлал:  ± 5%

KVO түвшин: 1 ml/h

Bolus түвшин: 600 ml/h

Дуслын хурдны түвшин:  Минутад 1 – 400 дусал /дусал мэдрэгчтэй/

Дэлгэц : Screen 2.7 inch B/W LCD

Дохио:  Агаар орох, бөглөрөх, шахуурга нээгдэх, хоосон байх,

дусал дуусах, цэнэг дуусах, дохио давтах, дусал урсах үед дуут дохио өгнө

Зааварчилгаа Зогсоох, Дамжуулах, Bolus, дуслыг дуусгах