Biomed H-311/301

Biomed H-311/301 нь интерференцийн давтамжийг хянах боломжтой, цахилгаан эмчилгээний сул талуудыг нөхөн гарч ирсэн

Biomed H-311/301 нь интерференцийн давтамжийг хянах боломжтой, цахилгаан эмчилгээний сул талуудыг нөхөн гарч ирсэн бүтээгдэхүүн бөгөөд вакуумжуулалтын эрчимжүүлэлт, вакуумын загвар зэргийг сонгож өөрөө хугацааг тохируулах боломжтой.

Онцлог шинж:

  • Өмнөх C.T загварыг бодвол эмчилгээний ажиллагаа нь илүү зөөлөн ба давтамж нь 4KHz байна;
  • Вакуум шахалтын вибраторыг ашиглаж байх үеийн дуу чимээ болон хүчтэй соролтын асуудлыг төгс шийдвэрлэсэн;
  • 1F Давтамжийг ашиглаж байх үед давтамжийг өөрийн хүссэнээр тохируулж эмчилгээний загварыг сонгох боломжтой;
  • Ажиллуулахад амар;
  • Дэвшилтэт загвар болон нэмэлт хэрэгсэлүүд;