Эмчилгээний хаалт

Тодорхойлолт Хаалтын их бие нь ган, лакдсан гадаргуутай 65мм ийн диаметр дугуйтайгаар хаалтыг хөдөлгөж зөөх б

Тодорхойлолт

Хаалтын их бие нь ган, лакдсан гадаргуутай

65мм ийн диаметр дугуйтайгаар хаалтыг хөдөлгөж зөөх боломжтой,

Хаалтууд нь хоорондоо бэхлэгддэг

Хаалтын их биеийг угсрах боломжтой

Даавуун хаалтыг авч угааж цэвэрлэх бүрэн боломжтой

Цэнхэр өнгөтэй.

Эмнэлгийн зориулалттай эмчилгээний хаалт