Шээсний анализатор /urit-180/

RS-232 стандарт интерфейсийн тусламжтай компьютер, принтер, холбогдох 5000 шинжилгээний хариуг хадгалах санах ой

 • RS-232 стандарт интерфейсийн тусламжтай компьютер, принтер, холбогдох
 • 5000 шинжилгээний хариуг хадгалах санах ойтой
 • Дотоод принтертэй, өөрөөсөө шууд хариуг хэвлэх боломжтой
 • Том LCD дэлгэцтэй
 • Олон улсын чанарын сертификаттай
 • Хэл : англи, орос, г.м .6 хэл дээр тохируулж болно.
 • Хэрэглэхэдхялбар, ажиллагаа энгийн, өөртөөпринтерсуурилагдсан 

Техник үзүүлэлт:

 • Параметрүүд:pH, Nitrite, Specific Gravity, Ascorbic Acid, Blood, Glucose, Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Leucocytes, Protein, Microalbumin, Creatininen,                                                                                 Хэмжилтийнзарчим: Хосдолгионыурттайрефлектансийнаргаар
 • Хэмжилтийндолгионыурт: 3 ЛЕД долгионтой /550, 620, 720/ ,
 • Унших хугацаа: 60сек,
 • Уншиххурд: энгийн үед 60 сорьц/ цагт, зогсолтгүйгоримд 125 сорьц/ цагт,
 • Дэлгэц: ЛСД дэлгэцтэй, Санахой: 4000 үрдүн
 • Холболт: Сериалпорттой /RS 232/ паралельпорт /гадаадпринтертзориулагдсан/
 • Баркодуншигчнэмэлтээр
 • Ажиллах нөхцөл: Ажлын температур: 15-30 С,
 • Чийгшил: 20-80%,
 • Цахилгаан тэжээл: 100-240VAC,50/60Hz
 • Хэмжээ: 320*300*120 мм,
 • Жин, 3.5кг

Онцлог

 • Өндөр нарийвчлал ба онцлог чанар
 • Шинжилгээний хариуг богино хугацаанд
 • Энгийн үйлдэлтэй
 • Хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт
 • 1 жилийн баталгаатай
 • Дагалдах тест100ш
 • Аппарат дээр ажиллах мэргэжилтнийг сургаж гарын авлагаар хангана.