Цусны анализатор

Энэхүү анализатор нь RBC, WBC, HGB хэлбэрээр цусан дахь 20 төрлийн параметрийг 3 гистограмм хэлбэрээр бүтргэж илрүү

Энэхүү анализатор нь RBC, WBC, HGB хэлбэрээр цусан дахь 20 төрлийн параметрийг 3 гистограмм хэлбэрээр бүтргэж илрүүлдэг.

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
• Цагт 60 дээж шинжилгээ хийх хүчин чадалтай
• 800*600 хэмжээтэй нягтаршил бүхий мэдрэгч дэлгэцтэй
• Тэжээлийн нөхцөл байдлыг заах индикатортай
• Ажиллах орчин: 18-35 градус
• Хадгалалтын температур: -10-40 градус
• Атмосфер даралт: 50-106Кпа
• Цахилгаан тэжээл: 100-240 В, 50-60 гц
• Хэмжээ: 410*435*472 мм
• Жин: 19 кг
• Хэвлэгчтэй
• Дээж авах хэмжээ
– Венийн цусны горим: 10 µл венийн цус
– Хялгасан судасны цусны: 10 µл хялгасан судасны цус
– Урьдчилсан цусны горим: 20 µл хялгасан судасны цус
• Вен ба хялгасан судасны цусны горим:
– WBC/HGB 1:285
– RBC/PLT 1:21667
– WBC/HGB 1:500
– RBC/PLT 1:43333
• Эс тоолох диафрагмын хэмжээ:
– WBC: 100μm
– RBC/PLT: 70μm