Цахилгаан бумба PMT-550

Цахилгаан бумба Хэрэглэхэд хялбар соруулах бумбатай. Бумбны соролтыг автоматаар хянах ON/OFF товчтой. 2 хүнд зэ

Цахилгаан бумба

Хэрэглэхэд хялбар соруулах бумбатай. Бумбны соролтыг автоматаар хянах ON/OFF товчтой. 2 хүнд зэрэг хэрэглэж болох давтамжтай. Гадаад долгионы урт болон хөдөлгөөны хуваарлалтыг өөр өөрөөр нэгэн зэрэг 2 хүн дээр ашиглаж болно. Бүх төрлийн автомат горимтой, механикаар удирдах боломжтой. Хэвтээ ,суугаагаар бумба тавина.

PMT-550

Техник үзүүлэлт

Хүчдэл-220В/60Гц

Цахилгаан зарцуулалт-70VA

Долгион хөдлөх хэмжээ – Хамгийн бага давтамж LF, Tri-гурвалжин, Rect- Тэгш өнцөгт

Гадаад дамжуулалтын дээд хэмжээ 25мА/LF долгион (Load:1 ko)

Ажиллах хугацаа 99 мин

Аюулгүй ажиллагаа: цахилгаан хэирэхээс сэргийлсэн, тэгээс эхлэнэ

Хэмжээ 438х417х261мм

Жин 11,8 кг