Ренген аппарат /X-ray CXR-S/

Генератор: Давтамж: 100 кГц болон дээш, хамгийн их гаралттай: 50-80 кВт, KV тохируулгын хязгаар: 40-150 кВ, MA тохируулгы

Генератор:

Давтамж: 100 кГц болон дээш, хамгийн их гаралттай: 50-80 кВт, KV тохируулгын хязгаар: 40-150 кВ, MA тохируулгын хязгаар: 25-600мА, MAS тохируулгын хязгаар: 0.5-600мас, рентген цацаргалтын хугацаа тохируулгын хязгаар: 1-6300 мс.                                                                                                             Рентген хоолой:

Max kVp: 150 kVp хүртэл, Max mA: 600 mA, Фокус: том: 1.0*1.0мм, жижиг: 0.6*1.2мм , анодын халалтын төхөөрөмж: 140 kHU-300kHU.

Зураг авалтын ор: Орны даацын хэмжээ: 150 кг болон дээш, цэнэглэх боломжтой зассетийн хэмжээ: 5*7 инч-14*17 инч.

Рентген хоолойг шилжүүлэх зам:

Таазанд угсардаг байх , шилжилт: дээш/доош~1200  мм, тууш~3000мм, хөндлөн 1800mmmm, эргүүлэх өнцөг: + 180 градус.

Босоо зураг авалтын төхөөрөмж, Bucky

Хэмжээс: ~600x600x2000mm болон дээш,

Грид: 85 LPI 8:1 fd=40-72”