Поток 1 төхөөрөмж

Поток – 1 төхөөрөмж нь тогтмол гүйдлээр хүний бие махбодид үйлчилж/гальванизаци/ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэ

Поток – 1 төхөөрөмж нь тогтмол гүйдлээр хүний бие махбодид үйлчилж/гальванизаци/ өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эмчлэх болон эмийн электрофорез хийхэд зориулагдана. Поток-1 төхөөрөмжийн тусламжтай хийгддэг гальванизаци болон электрофорезийн онцлог нь эмчилгээний өэдөр үр дүн, үйлдлийн үед өвдөлт өгдөггүй, бусад эмчилгээний аргуудтай хослуулж болдог. Янз бүрийн өвчний үед гэрт болон эмнэлэгт ашиглахад зориулагдана.

Нийлүүлэлтийн иж бүрдэлд: – электродын иж бүрдэл, өвчтний утаснууд дан болон салаалсан, бинт/резинин/, шулуун гэдэс, үтрээний электрод/10ш/

Техник үзүүлэлт:

Тэжээлийн хүчдэл- В220,

Хэрэглэх үйлдэл В-А- 11-с хэтрэхгүй байх,

Ачаалалын үед хэрэглэх тогны дээд хэмжээ 500 Ом, mА 50, Т

ог зохицуулах хүрээ mА0-50,

Ачаалалын тогны хэмжээ янз бүр байх үед өвчтний холболтонд тогны хэлбэлзлийн коэффициент,  %0,5 хэтрэхгүй байх,

Хэмжээ мм 270х 180х100

Жин кг 2,5-с ихгүй