Нүдний даралт хэмжих аппарат Topcon CT-80

Хурдан хялбар хэмжилт:  30% хурдан интервал цаг, Хэмжилт хооронд завсар буурсан болохоор өвчтөнүүдийг илүү тав тухтай шалгаж болно. Богино хугацаанд  үр дүнгийн өгөгдлийг автоматаар хэмжиж, гаргаж  ирнэ. Энэхүү аппарат нь нүдээ байнга анивчдаг болон нүдээ хөдөлгөх хүндрэлтэй хүмүүст хэмжилт хийхэд тохиромжтой.

Энэхүү аппаратанд ширээ дагалдана.

Хэмжилтийн утга: 1-60ммHg/ 0.1-8.0 kpa

Хэмжилтийн нарийвчлал: 1 ммHg/0.1 kpa

Хэмжилтийн зай: 11 мм

Өдөөгч гэрэл: ногоон

Гэрлийн шилжилт:1.53×2=3.06мм

Ажиллах арга: гар болон автомат

IOP алдаа засах функц:

Эвэрлэгийн зузааны хэмжээг оруулах функцийн хамт

Дэлгэц : Өнгөт LCD, 5.7”

Принтер: Цаасны хэмжээ 58 мм

Гаралтын холболт: RS-232C

Цахилгаан тэжээл: 100-240V, 50/60 HZ