Нярай фото эмчилгээний аппарат

Зөөвөрлөн хэрэглэх боломжтой Цэнхэр гэрэл Гэрлийн эмчилгээ хугацааг тохируулах боломжтой Гэрлийн тусах өнц

Зөөвөрлөн хэрэглэх боломжтой

Цэнхэр гэрэл

Гэрлийн эмчилгээ хугацааг тохируулах боломжтой

Гэрлийн тусах өнцөг болон өндрийг тохируулах боломжтой

Дугуйг түгжих боломжтой

 

ТЕХНИК ҮЗҮҮЛЭЛТ

Цахилгаан хэрэглээ: 220-230В, 50гЦ

Хүчдэл: 100Ватт

Оргил спектр: 436нм

Долгионы урт: 420-470нм

Ажиллах хугацаа: 2000 цаг

Цагийн тохируулга : 0~9999 цаг, 59мин