Нярайн Фото эмчилгээний аппарат BT-400

Техникийн үзүүлэлт: Гэрлийн эх үүсвэр Эрчимжилт >30W/cm2/nm   Гэрлийн ажиллах чадал 20000 цаг Гэрэл тусах талбай

Техникийн үзүүлэлт:

Гэрлийн эх үүсвэр Эрчимжилт >30W/cm2/nm

 

Гэрлийн ажиллах чадал 20000 цаг
Гэрэл тусах талбай 50х25 см
Дуу шимээ >60 dB
Стандарт BF төрлийн EN60601-1-2 хангасан
Цахилгаан тэжээл 100-240 В
Давтамж 50-60 гЦ
Гүйдэл <100 мА

 

Дагалдах хэрэгсэл:

Хавчаар 1 ш
Цахилгаан шугам 1 ш
Гарын авлага 1 ш
Тэрэг 1 ш

Ашиглах үед мөрдөх санамж:

  • BT-400 фото эмчилгээний аппаратыг зохих ёсоор бэлтгэгдсэн ажилтан ашиглаж, эмнэлгийн ажилтнуудын мэргэжлийн удирдлаган дор байх ёстой.
  • Тугалган цаас хэрэглэвэл Фото эмчилгээний цацраг биеийн температурт нөлөөлөх аюултай.
  • Өвчтөний билирубиныг тогтмол хэмжиж байх ёстой.
  • Аппаратны Хөх гэрэл нь хөхрөлтын үед эмнэл зүйн ажиглалтанд саад болох тул арьсны өнгөны өөрчлөлтийг сайн ажиглаарай.
  • Эмчилгээ хийж байгаа үед тухайн орчинд эм, тариа хадгалж болохгүй.
  • Нойтон гараар тоног төхөөрөмжинд бүү хүр.
  • Зөвхөн BT-400 аппаратанд хамт нийлүүлсэн цахилгаан утасыг аппараттай хамт хэрэглэхийг зөвшөөрсөн байна.
  • Ямар нэгэн цахилгааны утас ойрхон байлгахгүй байх хэрэгтэй.