Нярайн амьсгалын аппарат SOPHIE

Тохируулах үзүүлэлтүүд: Дэлгэц: 10.4 инчийн хэмжээтэй өнгөт TFT дэлгэцтэй Амьсгал удирдах арга:Хугацааны цикл б

Тохируулах үзүүлэлтүүд:

Дэлгэц: 10.4 инчийн хэмжээтэй өнгөт TFT дэлгэцтэй

Амьсгал удирдах арга:Хугацааны цикл ба даралтаар удирдана.

Амьсгал удирдах горим: PC-IMV, PC-Ass./Cont, PC-SIMV, PC-HFO (opt.),

PC-1MV-HFO (opt.), PC-Ass./Con.-ITT,PC-SIMV-ITT, nCPAP, N1PPV, SNIPPV (opt.), Inspiration hold/ Manual

Хийн даралт: Агаар: 2.7-6.5 Бар

2:2.7-6.5 Бар

Амьсгалын давтамж: 1 -300 амьс/мин

Амьсгал авах хугацаа: 0.1-2 сек

Амьсгал гаргах хугацаа: 0.1 -60 сек

Амьсгалын эзэлхүүний хэмжээ: 2-1 50мл (VtTar/ VtLim)

Ртах: 5-60 смН20

PEEP: 0-30 см Н20

Pmin: Рmах-РЕЕР

Амьсгал авалтыг харуулах график: тэгш өнцөгт, синусойд, шугаман

Амьсгалах хийн температур: 33-39°С

Хүчилтөрөгчийн концентраци (Fi02): 21-99%

Inspiration Hold/ Manual горимд: Tinsp/1-7 сек

Утлага хийх хугацаа: 30-420 сек

Хэмжилтийн параметрүүд:

Амьсгал авалт: -20-99 смН20 (Ртах)

Амьсгал гаргалт: -20-99 смН20 (PEEP)

Амьсгалын агаарын замын дундаж даралт: -20-99смН20 (Pmean)

Osc.-amplitude: 0-120 смН20 (Pose)

Амьсгал авалт (Tidal): 0-999 литр (VTins)

Амьсгал гаргалт (Tidal): 0-999 литр (Техр)

Leak: 0-999 литр (VTleak)

Амьсгал гаргалт ( Minute): 0-999 л/мин (MV)

Дагалдах хэрэгсэл:

  • Температур сенсортэй
  • Өвчтөнд холбох хэрэгсэл
  • Автоклав ариутгадаг байх: 134°Схүртэл Чийгшүүлэгч
  • Температур: 30°С-37°С
  • Аюулгүйн хязгаар: 4 1 ° С
  • Нэмэлт хэрэгсэлийг автоклав ариутгадаг байх: 134°С
  • Агаарын филтер: 1дмболон0.01 цм
  • Ус шүүгчтэй
  • Агаарын урсгал: 0-40л/мин
  • Агаарын даралт: З.З Бар

Тэжээл:115/230B, 50Гц +/-10%

Хиймэл уушиг: Нярайд зориулсан