Маникен, муляж

Анхны тусламж үзүүлэх маникен Анхны тусламж үзүүлэх зорилготой түргэн тусламжийн маникен Анхан шатны түргэ

Анхны тусламж үзүүлэх маникен

Анхны тусламж үзүүлэх зорилготой түргэн тусламжийн маникен

Анхан шатны түргэн тусламж үзүүлэх зориулалттай сургалтын маникен, хиймэл амьсгал хийх болон цээж шахахад хэрэглэнэ. Цээж шахах явцад цээжний хэсэгт гэрэл асна. Зөв хийсэн тохиолдолд толгой хүртлээ гэрэл асна.

Тархины цус харвалтаас сэргийлэхийн тулд тархинд хүчил төрөгч өгөх цусны урсгалыг харуулж өгсөн. Амилуулах тусламжийг зөв хийж сурах хамгийн үр дүнтэй маникен.