Лабораторын зориулалттай микроскопи

Обьектив томруулах хэсэг: 4х, 10х, 40х, 100х Иллуминацийн чадал:: 6В, 20Вт Харах өнцөг: 180 градусаар эргүүлж нүдний ха

  • Обьектив томруулах хэсэг: 4х, 10х, 40х, 100х
  • Иллуминацийн чадал:: 6В, 20Вт
  • Харах өнцөг: 180 градусаар эргүүлж нүдний харах хэсэгт тохируулах бүрэн боломжтой
  • Харах зайн хэмжээ: 48-75 мм, 55-75 мм
  • Өнгөний тодралтыг нэмж хасах боломжтой