Зөөврийн рентген PLX101C

Зөөврийн рентген PLX101C Гаралтын хүч 2.5 кВт Рентген хоолой Анодын хамгийн их өндөр: ≥ 1750 мм, хамгийн бага өндөр:

Зөөврийн рентген PLX101C

Гаралтын хүч 2.5 кВт

Рентген хоолой

Анодын хамгийн их өндөр: ≥ 1750 мм,

хамгийн бага өндөр: ≤ 500 мм

Хэвтээ тэнхлэгээр 180 ° эргүүлнэ

Босоо тэнхлэгийн эргэн тойронд эргүүлэх ± 90 °

Хоолойны хүчдэл: 40 ~ 100 кВ

Ашиглалтын арга: утастай болон утасгүй удирдлага (20м)