Зөөврийн кварц

Хоолойны хүч ≥30B*2, 2 ширхэг хоолоотой,озоны өөхөн чулуун материалтай. Хоолойны ариутгах хугацаа: ≥6000 ц, ухаал

Хоолойны хүч ≥30B*2, 2 ширхэг хоолоотой,озоны өөхөн чулуун материалтай.

Хоолойны ариутгах хугацаа: ≥6000 ц, ухаалаг мэдрэмжтэй

Шарлагын гэрлийг асааснаас хойш өрөөнд хүн орж болохгүй.

Хөдөлгөөнтэй, эвхүүрэгтэй мөн хугацаатай

Хугацааг удаашруулах: Хүнгүй байх үедээ энгийн гэрэл ажиллах болно.

254nm цацрагын хүчин чадал (1m) ≥120uw/m