Зөөврийн амьсгалын аппарат SH210

Зөөврийн түргэн тусламжийн амьсгалын аппарат / SH210/ Амьсгалын аппарат Өндөр нягтаршилтай LCD дэлгэц Хэрэглэх х

Зөөврийн түргэн тусламжийн амьсгалын аппарат / SH210/

Амьсгалын аппарат

Өндөр нягтаршилтай LCD дэлгэц

Хэрэглэх хүрээ: Насанд хүрэгчид болон хүүхдүүд, (нярайд хэрэглэж болохгүй)

Амьсгалын горимууд: A / C \ A /Ÿ C + SIGH, SIMV, SPONT

Урсгалын эзэлхүүн: 0 to 1500mL

Амьсгалын хэм: 6 ~ 60bpm

Амьсгалын харьцуулалт: 2:1 to 1:4  six files in total

Хүчилтөрөгчийн концентраци: 48% to100%

Триггер даралт: -2 ~ 0KPa

Дохиоллын дуугүй хугацаа: 120 секундаас ихгүй

Даралтын дээд хязгаар: 2 ~ 6KPa

Даралтын доод хязгаар: 0 ~ 2KPa

PEEP: 0.5 ~ 2KPa (optional)

Цахилгаан тэжээл: AC100 ~ 240V ±Ÿ 10%, 50/60Hz ± 1%