Зөөврийн амьсгалын аппарат /Jogger/

Том LCD дэлгэцтэй ба дэлгэцэнд амьсгалын хэмжээ, O2%-ын үзүүлэлт, амьсгалын тоо, урсгал, даралт (синхрон Trigger, Хамгийн их амьсгал, CPAP, PEEP) зэрэг үзүүлэлтүүдийг үзүүлнэ.

  1. Дохиолол: Өндөр / Бага Амьсгалын даралтын дохио, хий / Цахилгаан тэжээл бага үед,үзүүлэлтийн алдаа гарсан үед дохиолол өгнө

Триггерийн түвшин: -20 – 0hPa хүртэл

Амсьгал авах тоо хэмжээ: 1-100 хүртэл

Хүчилтөрөгч өгөх хэмжээ:  45-100 %

Хамгийн дээд даралт: 0-60hPa

Peep даралт: 0-20hPa

Амьсгал: 100 удаа амьсгал авах болгонд 1-10 удаа

амьгал өгөх хэмжээ: 50-2000 мл

Олон улсын чанарын гэрчилгээтэй.