Зөөврийн амьсгалын аппарат / Aeonmed 510S /

Насанд хүрэгчдэд болон хүүхдэд зориулсан хийн болон цахилгаан удирдлагатай ТFТ өнгөт дэлгэц Дохиололын сист

  • Насанд хүрэгчдэд болон хүүхдэд зориулсан хийн болон цахилгаан удирдлагатай
  • ТFТ өнгөт дэлгэц
  • Дохиололын системтэй
  • Агаарын үндсэн урсгал болон даралтыг мэдэрч хааж нээх хавхлагатай
  • Уушгийг механикаар амьсгалуулж хяналт хийх боломжтой
  • Яаралттай тусламжийн үед шууд ажиллуулах фуикциональ системтэй
  • Агаарын хуурайшилтыг хянаж тохирсон чийгшилтийг автоматаар тохируулдаг
  • Эмнэлэгийн төвийн системд холбож, зөөврийн хүчилтөрөгчийн баллон ашиглах боломжтой.