Зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат EDAN S-12 express

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТ   ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ : Дэлгэц: 12 инч ,TFT LCD дэлгэцтэй ЭКГ электрод : 12 элект

ЗҮРХНИЙ ЦАХИЛГААН БИЧЛЭГИЙН АППАРАТ

 

ЕРӨНХИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ :

Дэлгэц: 12 инч ,TFT LCD дэлгэцтэй

ЭКГ электрод : 12 электродтой, 12 сувгийн зэрэгцээ бичлэг хийдэг

Мэдээлэл хадгалалтл 200 ЭКГ болон хадгалах санах ойтой ба USB холболтоор нэмэлт санах ой үүсгэх боломжтой

USB flash Зөөвөрлөх боломжтой

Цахилгаан тэжээл: АС220В, 50Гц, баттереи

Холболтууд: RS232, LAN, USB санах ой , WIFI холболтуудаар компьютерт холбох боломжтой

Чанарын хяналтын сигнал: Холбогдоогүй электродыг мэдрэх системтэй

Дэлгэцийн үзүүлэлт: Зүрхний цохилт, огноо, Цахилгаан болон баттереин тэжээл, Мэдрэмтгий чанар, Хурд, Хадгалсан дата тоо, Хэвлэх хэлбэр, ритм гарна

Өвчтөний мэдээлэл: Дугаар, Нэр, Нас, Хүйс, Өндөр , жин , оруулдаг

Хэвлэгч: Термал принтертэй, мөн USB холболтоор нэмэлт принтерт холбож хэрэглэж болно. А4 цаас

Хэвлэх хурд: 12.5, 25, 50 мм/сек

Филтерүүд : АС(50/60 Гц, -20 дб буюу түүнээс дээш), Булчин (25~35Гц, -3 дб)

Үндсэн шугамын шилжилт: (0.1 Гц, -3дб буюу түүнээс доош )

Бага гарцын филтер: off, 75ГЦ, 100Гц, 150 Гц байх

Энгийн хэмжилтүүд: Зүрхний цохилт, PR int, QRS хугацаа, QT/QTc, P-R-T хэмжээс байх

ДАГАЛДАХ ЗҮЙЛ:

цаас-4 боодол, гель-2 ширхэг, стандарт дагалдах хэрэгслүүдийн хамтаар

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ:

Дефибриляцын хамгаалалттай

PDF, SCP, FDA-XML  хэлбэрээр мэдээллийг зөөх, хуулах боломжтой

CSE/AHA/MIT өгөгдлийн датагаар автоматараар хэмжилт хийх, боловсруулалт хийнэ

120 секүнтын бодит бичлэгийг зогсоож, буцаан унших, дахин шинжлэж, оношийг тодруулах боломжтой

Barcode сканертай