Дуслын шахуурга SUN900

Дэлгэц 4.3 “ инчийн том дэлгэцтэй ба хэрэглэхэд тохиромжтой өнгөний сонголттой. Ажлын горим Түвшин/ Эзлэхүүн/

Дэлгэц

4.3 “ инчийн том дэлгэцтэй ба хэрэглэхэд тохиромжтой өнгөний сонголттой.

Ажлын горим

Түвшин/ Эзлэхүүн/ Хугацааны гэсэн 3 төрлийн горимтой.

Температурын сонголт

Өвлийн улиралт хэрэглэхэд тохиромжтой.

Дохио

Шахуурга дуусах үед, хоосон үед, таг нь онгорхой болсон үед, агаар, батерей дуусах үед

тохируулга нь хийгдээгүй үед, тэжээл нь салсан үед дохио дугарах болно.

Шахуургын төрөл

Drip type infusion pump

Тохиромжтой дусал хийх түвшин

1-400 дусал/ мин

Дуслын төрөл

Стандарт IV төрлийн дусал хийхэд тохиромжтой.

Х эмжээ

188 х198 х208 мм