Дижитал өнгөт допплер ЭХО аппарат

Товч танилцуулга Хэт авиа гэж секундэнд (20кГц) 20000 циклээс илүү их давтамжтай өндөр дамтамжтай өндөр давтамжи

Товч танилцуулга

Хэт авиа гэж секундэнд (20кГц) 20000 циклээс илүү их давтамжтай өндөр дамтамжтай өндөр давтамжийн хэт авианы долгионыг хэлнэ. Хүн чихээрээ сонсож болохгүй эдгээр долгионыг туяа болгон өөрчилж биеийн эд эсэд зүслэг хийдэг байна. Өөрөөр хэлбэл хэт авиан аппарат нь уг долгионыг шинжилж буй эрхтэн рүү цацруулж, ойж эргэсэн хэт авиан долгионыг талстаар дамжуулан цахилгаан энерги болгон хувиргаснаар дэлгэц дээр эрхтний нэгэн зүслэгийг харуулдаг.

Гарын авлага нь болзошгүй аюулаас сэргийлдэг учраас гарын авлагатай сайтаар танилцана уу. Аппаратыг зөвхөн мэргэжлийн эмч нар ажиллуулах хэрэгтэй.

Анхааруулга:

Хэрвээ уг аппаратыг ажиллуулах явцад тавигдах шаардлагуудыг хангаагүй тохиолдолд хэрэглэгч хариуцлагаа өөрөө хүлээх болохыг анхаарна уу. Үүнд:

 

 • Гарын авлагыг дагаж мөрдөөгүй буюу бүдүүлгээр ашиглах үед хохирол учруулвал.
 • Гал түймэр, газар хөдлөлт, үер, аянга зэрэг давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас хохирол учруулвал.
 • Тавигдах шаардагыг хангаагүй эрчим хүчний хангамж муу, хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал стандартад нийцээгүй үед.

Хэрэглээ:

Энэхүү систем нь дүрслэл оношлогооны аппарат юм. Ерөнхий зорилго нь төрөл бүрийн хувиргуур, холбогдох програм хангамжийн тусламжтайгаар системийн хэт авиан мэдээлэл цуглуулах, дэлгэцэнд дүн шинжилгээ хийх юм. Дараах оношлогооны үед хэрэглэнэ. Үүнд: Эмэгтэйчүүдийн, зүрхний, хөхний, түрүү булчирхай, судасны, допплер болон өнгөт допплер,  (эдгээр үзүүлэлт датчикаасай хамаардаг ба  доторх мэс заслын болон эндокавити датчикыг дэмжихгүй болохыг анхаарна уу)

 • Орчны температур: 0 ℃ -40 ℃ хооронд байх.
 • Харьцангуй чийгшил : 30% -85% хооронд байх.
 • Агаар мандлын даралт: 700hPa-аас 1060hPa

Эрчим хүчинд тавигдах шаардлага:
Нэг фаз 220 Вт-н ± 22V ~ (230 ± ЕХ-ны улс орнуудын хувьд 23V ~), 50Гц ± 1Hz, эсвэл 110V ± 11V ~, 60Hz ± 1Hz байна.

 

 

Техникийн тодорхойлолт:
Аппаратанд дагалдаж ирдэг хэрэгслүүд:

 • Их бие-1ш
 • Монитор-LCD 1 ш
 • Датчик: 2 ш
 • Эрчим хүчний кабель,
 • Potential Equalization Conductor
 • S-видео кабель
 • Хэвлэх кабель
 • BNC / RCA кабель
 • Dust-proof Cover
 • Гал хамгаалагч

Хэмжээ болон жин:

Хэмжээ нь: (L x W x H): 760 ммх530 ммх1425 мм

 

Жин: 75 кг

 

 

Хэмжилт, шинжилгээ, тооцоо чиг үүрэг

1) 2D: зай, талбай, тойрог, хэмжээ, зууван-elipse

2) М горим: зай, цаг хугацаа, налуу-slope

3) Допплер: хурдатгал, дундаж хурд, авто-ул мөр:

Дүн шинжилгээ хийх, тооцоо, хэвлий, эх барих, эмэгтэйчүүд, жижиг эд анги, urology, согог болон захын судасыг оношлоход эдгээр горимуудыг ашиглана.

 

 

Аюулгүй ажиллагаа:

Энэхүү төхөөрөмж нь олон улсын IEC 606011:2005 стандарт буюу BF төрлийн I-р бүлгийн шаардлагыг хангасан.
Аюулгүй байдлын ангилал:

Цахилгаан гүйдэл: BF-төрлийн I-р бүлэгт хамаарна.

EMC буюу цахилгаан соронзон орны гүйцэтгэл:  А-бүлэгт хамаарна.

0.1Ω буюу түүнээс бага эсэргүүцэлтэй газардуулсан утсанд цахилгаан тэжээлийг холбоно.
Энэхүү зөөврийн ЭХО аппаратны датчикийг залгаж салгах үед аппарат заавал унтраатай байх ёстой. Унтраагаагүй  улмаас аппарат өндөр гэмтэх аюултай. (Хэрэв эвдэрсэн тохиолдолд манай байгууллага хариуцахгүй ба төлбөртэй засварын үнэ өндөр байна.)

Энэ систем нь цахилгааны аюулгүй ажиллагаанд зориулагдсан BF төрлийн  стандарт болон EN606011-2005 стандартын шаардлагыг хангасан байна.

Энэхүү аппарат нь үйлдвэрээс тохируулга хийгдсэн байдаг учир, тогтмол параметрүүдийг өөрчилж болохгүйг анхаарах.

Гэмтэл эсвэл алдаа заасан тохиолдолд нэн даруй системийг унтрааж инженерт мэдээлэл өгнө.

Найдвартай цахилгаан тэжээлд холбогдсон байх шаардлагатай

Электрон болон механик системийг холбох шаардлагатай бол EN606011-2005 стандартыг дагуу холбож хэрэглэх

Аппаратыг үнэн зөв ажиллуулахын   тулд  доорх зааврыг дагана уу:

а) Аппаратаас хол байлгах зүйлсүүд: мэдээгүйжүүлэх хий, хүчилтөрөгч, эсвэл устөрөгчийн, шатамхай, амархан дэлбэрэх бодис

б)  Системд шингэн зүйл асгахаас болгоомжил.

в) Эрчим хүчний кабель нь газардуулгын системтэй  холбогдсон байх ёстой. Бусад төхөөрөмжтэй хамт ашиглахыг хориглоно.

г) Хүний биед Скан хийгээгүй үед хөлдөөг товчыг дарж, датчикыг өвчтнөөс хол байлгана  уу.

д) Өвчтнийг удаан хугацаагаар оношлохыг хориглоно./датчикыг хүний биед удаан байлгах хортой/

е) Дефибриллятортай хамт ашиглаж болохгүй.

ё) Олон төхөөрөмж, хоорондоо уялдаа холбоотой байхад хуримтлуулдаг алдагдал гүйдэл аюулд хүргэж болох юм.

ж) Аппаратыг цэвэрлэхээс өмнө эрчим хүчний кабелийг салгах хэрэгтэй.

З) Өвчтний дор хамгаалалтын цагаан давуу байнга хэрэглэж байх хэрэгтэй. Зарчим ба тодорхойлолт

Засвар үйлчилгээ зааварчилгаа

Хэрвээ баталгаат хугацаанд тухайн аппаратыг хариуцагч байгууллага нь гарын авлагын дагуу тавигдах шаардлагуудыг бүрэн хангаж ажиллуулах явцад гэмтсэн бол нийлүүлэгч компани  үнэгүй засвар үйлчилгээ үзүүлнэ.

Дараах нөхцөлд үнэгүй засвар үйлчилгээг олдохгүй  болохыг анхаарна уу. Үүнд:

Баталгаа цаг дуусгавар.

Хэвийн бус хэрэглэх (жишээ нь:  хэвийн бус хангамжийн хүчдэл, гал түймэр, гэх мэт).

Хариуцагч байгууллага нь задаргаатайгаар засвар үйлчилгээг хийсэн улмаар систем гэмтэх тохиолдолд.

Аппарат нь үндсэндээ их бие, монитор, датчик ба дагалдах төхөөрөмжүүдээс бүрдэнэ.

Их биеийн үндсэн блок диаграммыг харуулсан зураг.

Өвчтөний зургыг хадгалах:

а) Өвчтний мэдээлэл, зураг зэрэг файлуудыг хатуу дискэнд хадгалж болно. Үүүнд CD-RW ба DVD-RW), эсвэл USB хадгалалтын төхөөрөмж DVD диск  г.м

б) Дэмжлэг видео хэвлэгч болон USB хэвлэгч

в) DICOM 3.0 системээр

 

Гарны байршлыг дараах диаграммаас харна уу.

Товчнуудын тайлбар

Удирдлагын хэсэг:

 

ON/OFF Тэжээлийн товч
RESET Системийг дахин шинээр тохируулах
PATIENT Өвчтөний мэдээлэл
REPORT Өвчтөний тайлан
Save Өвчтөний мэдээллийг хадгалах
Body mark Биеийн байршлыг сонгох
Print Хэвлэх
Menu Цэс
TCD Тархины доплер
“B mode” баруун зүүн
“B mode” дээш доош

 

Аппарат QWERTY гараар тоноглогдсон юм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарын функц

 

TGC】- Бодит цагийн статусыг 8 хэсэгт хувааж дүрс эсвэл өвчтөнд үзүүлэх хэт авиаг хянах.

B-Gain】- B-mode сонголт ба хар цагаан зургийн өвчтөний биед үзүүлэх хэт авиан дохиог тохируулах товчлуур.

B】- B горимыг сонгох товч

B-горимыг идэвхжүүлэх эсвэл идэвхгүй болгохын тулд энэ товчлуурыг дарна уу.

B/B】- Зургийг дэлгэцний зүүн баруун талд  сонгох

B/B товчийг нэг дарахад зураг зүүн хуудсан дээр гарч ирнэ.

B/B товчийг хоёр дахь удаагаа дарахад зураг баруун хуудсан дээр гарч ирэх бол B/B товчийг гурав дахь удаагаа дарахад 4B дэлгэцийн горимд шилжих болно.

B/B+CFM- CFM (өнгөний урсгалын горим) дор нэг хуудсыг өнгөт зураг, нөгөө хуудсыг хар цагаан болгоно.

B/M】- B/M горимыг сонгох товч, B/M товчийг нэг удаа дарахад B/M, харин нэгээс олон дарвал M горимд шилжинэ.

 

CFM】- B- горимыг сонгох товч

Бодит цагийн төлөв дээр энэ товчлуур дээр дарж C-горимыг идэвхжүүлнэ.

CW】- Үргэлжилсэн доплер функц сонгох

PW】- D- горимыг сонгох товч

PDI】- Доплер ашиглах горимыг сонгох

PDI горимыг идэвхжүүлэх эсвэл идэвхгүй болгохын тулд энэ товчлуурыг дарна.

 

 

 

 

 

 

 

Тэмдэглэгээ болон дохион тэмдэгтүүдийн тайлбар

Тэмдэглэгээнүүд Тайлбар
Ерөнхий анхааруулах тэмдэг
Сануулга: аюултай хүчдэл
Унтрах (Үндсэн цахилгаан тэжээлийн түлхүүр)
Асаах (Үндсэн цахилгаан тэжээлийн түлхүүр)
Асаах унтраах товчлуур (түлэхдэг)
Хамгаалалтын газардуулга
Тоног төхөөрөмжийн цахилгаан чавдах (потенциал)
Хувьсах гүйдэл
BF төрлийн хэрэглээний хэсэг
IP хамгаалах зэрэг.
Ионжуулагч бус цахилгаан соронзон цацраг.

ТАЙЛБАР: Хэт авиан хэвлэгчийн дууны долгион дамжуулдаг.

Үйлдвэрлэгчийн мэдээлэл.
Үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр
Үйл ажиллагаа явуулж буй зааврыг харна уу.
Интернетийн холболт
Өнгөт видео хэвлэгчийн удирдлагын порт
USB порт
Видео оролт
Видео гаралт
Хэврэг
Хуурай байлга
Багцуудын хамгийн их ууссан хязгаар. Хоёр давхаргаар хамгийн их зөвшөөрөгдөх!
Дээш нь харуулж байрлуулах
SJ/T11364-2006-д заасан хамгийн их концентрацитай утга дээрх аюултай  байдлыг заана. 20 гэсэн тэмдэг нь нэг жилийн турш илэрч болох гэмтэл, эвдрэл, бохирдолыг заана.
Сериал дугаар.

ТАЙЛБАР: Хэт авиан системийн онцлох тоо.

Энэ тэмдэг нь цахилгаан болон электрон тоног төхөөрөмжийн хог хаягдлыг хогийн саванд хаяхгүй байхыг анхааруулан тусд нь хадгалаж байна. Тухайн тоног төхөөрөмж ашиглалтнаас гарах тохиролдолт үйлдвэрлэгчтэй холбогдоно.
Зөвхөн дотор ашиглана
Анхааруулга! Аппаратны гэмтэл эсвэл системийн гэмтлээс сэргийлж энэ тэмдэг гардаг.
Анхааруулга! Системийг гэмтлээс гэмтлээс сэргийлж энэ тэмдэг гардаг.
Нэмэлт анхааруулсан мэдээлэл гарвал энэ заалт гардаг.

 

Системийг суулгах

Холболтын бүрэлдэхүүн хэсэг

Хэв авиан дүрслэлийг бүрэн гаргахын тулд хяналтын монитор, датчик болон хэвлэгч гэх мэт гадна тал төхөөрөмжүүдийг суурилуулж холбоно.

Дагалдах хэрэгсэл болон эд анги. Хүснэгт 4-1

Дагалдах хэрэгсэл Тэжээлийн утас, тэгш байдлыг хангах удирдаач, S-Video кабель, Хэвлэгчийн удирдлагын  кабель
Залгах хэсэг Монитор, датчик тогтоогч
Материал Үндсэн хэсгийн хайрцаг: PA-765(+)

Хувиргагчийн хайрцаг: 130-р анги

Хувиргагчийн акустик линз: RTV630

 1. USB порттой принтер: Стандарт USB холбох замаар принтер болон аппаратыг холбоно. Систем эхэлсэн байна мэдрэгчтэй дэлгэцэн дээрх Setup орно, Function Setup болгоно, дараа нь Printer Setup болгоод enter дараад Printers and Faxes дэлгэц дээр сууна. Дараа нь принтерийн гарын авлагын дагуу driver аншуулна.

Дүрслэл харуулах

Дүрсээр харуулах нь хүний эрхтэн тогтолцоог урьдчилан тодорхойлж дүрс болон диаграмаар харуулна ба дүрслэх хэсгийг заахад хэрэглэнэ.

 1. Хэвлийн дүрслэл харуулсан байдал
 2. Зүрхний дүрслэл харуулсан байдал
 3. эмэгтэйчүүд дүрслэл харуулсан байдал
 4. Эх барихын дүрслэл харуулсан
 5. Захын мэдрэлийн судас харуулсан байдал
 6. Бөөрний дүрслэл харуулсан байдал
 7. Биеийн жижиг хэсгүүдийг харуулсан байдал