Биеийг долгионоор эмчлэгч sonothera аппарат

Уг машинийг өвчтөнийг эмчилхэд ашигласнаар цусны эргэлт, бодисийн солилцоо, цусны хангалт, эсүүдийн бодисий

Уг машинийг өвчтөнийг эмчилхэд ашигласнаар цусны эргэлт, бодисийн солилцоо, цусны хангалт, эсүүдийн бодисийн солилцоо зэргийг шийдвэрлэх үндсэн асуудлуудыг цогцоор нь шийдсэн төхөөрөмж юм. Мөн уг төхөөрөмжийг хэрэглэсний дараагаар танд гарсан өөрчилөлт болон тэр доор мэдэгдэх ба ямар нэгэн өвдөлтүүдийг намдаана. Мөн долгионууд нь эсийн мемберануудыг устгах ба биед ямар нэгэн муу нөлөөлөл үзүүлэхгүй. Үүнээс гадна уг эмчилгээ нь удаан хугацаа шаардахгүй

Техникийн үзүүлэлт:

  • Жин: 32 кг, 12.5 кг /Комперессор/;
  • Давтамж: 3, 5, 10 Hz;
  • Даралт: 1-6;
  • Энергийн урсгалын нягтаршил: 0.01-0.25 mJ/mm2;
  • Долгионы сэргээлт: Баллистик;
  • Хэмжээ: 540 х 570 х 1240 мм /Үндсэн нэгж/, 30 х 16 х 24 мм /Комперессор/;