Бага түвшинт лазерийн аппарат scan-laser HLA-200

HLA-200 нь өмнөх загваруудаас бүх зүйлээр илүү ба уг машиний бүх ажиллагаа нь үнэхээр төгс байхаар шийдэгдсэн. М

HLA-200 нь өмнөх загваруудаас бүх зүйлээр илүү ба уг машиний бүх ажиллагаа нь үнэхээр төгс байхаар шийдэгдсэн. Мөн уг загвар нь эмчилгээг үнэхээр төгс хийдэг ба үүний учир нь уг төхөөрөмж нь  I.R –аар тоноглогдсон ба 90 mw-ийн Diode лазераар хайлтын ажиллагааг явуулдаг нь эмчилгээг илүү үр ашигтай болгодог. Үүнээс гадна уг төхөөрөмж нь таний сэтгэл ханамжийг бүрэн хангах болно. Организмийг лазераар эмчилж автомат туяагаар хайлтыг хийж байх явцад лазер туяа нь цуваа хэлбэрээр тусна.

Техникийн үзүүлэлт:

 • Ажиллах горимд шаардлагатай цахилгаан: АС 220V, 60 Hz;
 • Цахилгаан зарцуулалт: 35 VA;
 • Лазер үүсгүүр: Diode (GaAIAs);
 • Гаралтын загвар: Puls;
 • Puls давтамж: 1-5000 Hz;

Лазер туяа

 • Гаралтын хүч: 90 mw;
 • Долгионы урт: 830 nm (GaA1As);

IR Кластер

 • Гаралт: 90 mw;
 • Долгионы урт: 950 nm (GaA1)X60, 660 nm (GaA1) x 30;

Сканнер

 • Автомат сканнер: эргэдэг, босоо, атомын болон нийлэг төрлийн;
 • Гаралтын хүч: 15 mw;

Долгионы урт: 660 nm;