Амьсгалын аппарат /PA700B/

АМЬСГАЛЫН АППАРАТ  /PA700B/ Электрон хяналттай олон улсын чанарын гэрчилгээг хангасан сайн чанарын амьсгалын а

АМЬСГАЛЫН АППАРАТ  /PA700B/

Электрон хяналттай олон улсын чанарын гэрчилгээг хангасан сайн чанарын амьсгалын аппарат юм.

 

Техникийн үзүүлэлт:

A/C, IPPV,SIPPV,IMV,SIMV,хэвийн горим, spont  гэсэн горимуудаар ажиллана.

Хүчилтөрөгчийн үзүүлэлтийн дэлгэц: FiO2

Бодит хугацааны үзүүлэлт: даралт, урсгал,эзлэхүүн,  даралт-эзлэхүүн,  урсгал-эзлэхүүн
Дохиоолол:  агааржуулалтын хэмжээ өндөр болон бага үед, хэлхээ тасарсан буюу гуурс гэмтсэн үед, даралт өндөр бага үед, үргэлжилсэн даралт өндөр, тасралтгүй өгөх агааржуулалт өндөр түвшинд хүрсэн үед, хүчилтөрөгчийн хэмжээ бага үед.

Техникийн үзүүлэлт: ДЭЛГЭЦ 10,4 инчийн өнгөт

Батарейны ажиллах хүчин чадал: 4 цагаас багагүй

Минут болгон өгөх эзлэхүүн: 18л

Амьсгал авах гаргах харьцаа: 4:1,1:4

Хийн хангамж: О2, Агаар, 0,28-0,6 мПа

Хамгийн их  даралт: 0-10cmH2O

SIMV горимын хэмжээ: 1-20bpm
Хүчилтөрөгчийн концентрацийн тохируулга: 45-100 % /агаарын компрессоргүй
/ ба 21-100% /агаарын компрессортай/

Амьсгалын хэмжээ: 1-99bpm
Дуу шуугиан: 65 ДВ

Мэдээлэл солилцох холбоо: RS232 болон VGA порт

Хэмжээ: 400х303х250 мм

Жин: 15кг

Орчины температур:

Температур: 5-40 гр
-20……55гр

Харьцангуй чигшийлт: <90%

Атмосфер даралт: 86-106 кПа

86-106кПа

500-800mmHg

37-800mmHg

Дагалдах хэрэгслүүд:

  • Тэжээлийн залгуур
  • Чийгшүүлэгч
  • Хүчилтөрөгч хувиргагч
  • Агаарын компрессор
  • Амьсгалах уут
  • Инфра мэдрэгч