Автомат CPAP горимоор ажилладаг зөөврийн амьсгалын аппарат / RVC830A /

Даралтын түвшин: 4-20 cmH2O

Ажиллах орчин: +5 – +35гр

Хадгалах орчин: -20 – +95 гр

Чийгшилт: 10%-95%

Атмосферийн даралт: 700hPa-1060 hPa

Цахилгаан техникийн тодорхойлолт:

Тэжээл: 220 В 50/60 Гц, 90ВА

Цахилгаан төхөөрөмжийн 2-р бүлгийн аюулгүй байдлыг хангасан

Физик тодорхойлолт:

Агаарын гаралт: 22 мм хэмжээтэй олон улсын ISO 5356-1 стандартийг хангасан гуурс.

Хэмжээ: 205х154х197 мм

Жин: 1,7 кг

Чийгшилт:

Усны савны хэмжээ: 350 мл

Дулааны тохируулга: 1 ээс 6 хүртэл /дулааны хэмжээ 30-75 гр байна/

Хамгийн их температур: 41гр

Чийгшилтийн гаралт: 10-40 mgH2O/L