Автомат рефрактометр кератометр/Zeller ARK-900/

 Хугаралын хүчийн хэмжилт: Сферын: -20.00~+20.00D (0.12/0.25D алхам) Цилиндр: 0.00~±10.00D (0.12/0.25D алхам) Астигматик тэнхлэгийн

 Хугаралын хүчийн хэмжилт:

Сферын: -20.00~+20.00D (0.12/0.25D алхам)

Цилиндр: 0.00~±10.00D (0.12/0.25D алхам)

Астигматик тэнхлэгийн өнцөг: 0 ~180 ° step: 1 °/5о

Хүүхэн харааны d min: 2.0 мм

 

Эвэрлэгийн хэмжилт:

Эвэрлэгийн радиус:5.00-10.00мм (0.01мм алхам)

Эвэрлэгийн хугаралын хүч: 33.00 – 67.50D

Эвэрлэгийн астигматик хугарал: 0 ~15.00D (0.05/0.12/0.25)

Эвэрлэгийн диаметр: 2.0-14.0мм

PD хэмжилт: 10 ~85мм (алхам: 1мм)

Дэлгэц: 5.7″ TFT LCD

Принтер: Термал принтер хамтдаа

Цахилгаан тэжээл: 100~240V, 50/60HZ