Автомат даралт хэмжигч

ЗАЙ ШААРДЛАГАГҮЙ ГАР УТАСНЫ ЦЭНЭГЛЭГЧИД ЗАЛГААД ШУУД ХЭМЖИНЭ Цусны даралт болон зүрхний цохилтыг нэг хэмжил

ЗАЙ ШААРДЛАГАГҮЙ ГАР УТАСНЫ ЦЭНЭГЛЭГЧИД ЗАЛГААД ШУУД ХЭМЖИНЭ

Цусны даралт болон зүрхний цохилтыг нэг хэмжилтээр тодорхойлдог, бүрэн автомат хэмжигч

Зүрхний хэм алдалтыг илрүүлдэг

Ашиглахад хялбар том, гэрэлтдэг LCD дэлгэцтэй

120 удаагийн даралт болон зүрхний цохилтын мэдээллийг хадгалах санах ойтой.

Даралтны аппаратан дээрх ногоон, шар,шаргал, улаан зураас нь таны даралтны түвшинг зааж хар гэрэл асна.

Зураас дээшлэх тусам таны даралт ихсэж байгааг анхааруулдаг

Даралтны аппаратны манжетны материал нь хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй материалаар хийгдсэн.

Булчинд зүүж хэмжилт хийх ба хэвтээ, суугаа аль ч байрлалд даралт хэмжих тул хэрэглэхэд хялбар

Цусны даралт, зүрхний цохилт давхар хэмжинэ.

Хаана ч хэрэглэхэд хялбар тохиромжтой